preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Grigor Vitez" Sveti Ivan Žabno

Login

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Ažurirane upute- obavijest
Autor: Karlo Pandur, 8. 9. 2020.

Sveti Ivan Žabno, 8. rujna 2020.

EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZAŠTITE OD ZARAZE VIRUSOM COVID-19 ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. ZA UČENIKE I RODITELJE

Ove epidemiološke mjere vrijede za učenike OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno od 8. rujna 2020. godine prema uputama HZJZ i MZO. Ovisno o epidemiološkoj situaciji i novim preporukama HZJZ i MZO, mjere zaštite će se ažurirati.

OBVEZE RODITELJ/SKRBNIKA I UČENIKA PRIJE DOLASKA U ŠKOLU:

 • Roditelji/skrbnici imaju obvezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu, te u slučaju povišene tjelesne temperature (37,30C i veća, ovisno o specifikaciji beskontaktnog toplomjera) ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole (mob: 0919208053) i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Učenici 5.-8. razreda mogu sami izmjeriti tjelesnu temperaturu.
 • Vrijednost izmjerene temperature prije polaska u školu roditelj/učenik je dužan upisati u posebnu bilježnicu i pokazati je dežurnom učitelju/spremaču prilikom ulaska u školu.

DOLAZAK UČENIKA I RODITELJA U ŠKOLU:

 • Učenici u školu dolaze sami, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja na način kako bi dolazili da nema pandemije.
 • Učenike u školu ne smije dovoditi roditelj/skrbnik koji ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19.
 • Ako roditelj/skrbnik dovodi i odvodi učenika u školu, preporuka je da ne ulaze u školu, osim ako je to neophodno zbog iznimno opravdanih razloga ili ako je roditelj učenika 1. razreda ili ako je roditelj učenika s teškoćama u razvoju, a nema osiguranu podršku pomoćnika u nastavi (uz napomenu da se roditelji u prostoru škole ne bi smjeli zadržavati dulje od 15 minuta). Preporučuje se da roditelj/skrbnik koji je u pratnji dovede učenika do ulaza u školu pri čemu zadržava distancu od najmanje 1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i učenike.
 • Kako bi se izbjeglo grupiranje učenika na ulasku u školu, prijedlog je da učenici koji po rasporedu imaju nastavu u učionicama broj 6 do 9 (u prizemlju) u školu ulaze na donji ulaz od školskog igrališta, dok učenici koji po rasporedu imaju nastavu u učionicama 1 do 5 (na katu), kao i nastavu TZK-a u školu ulaze na glavni/prednji ulaz. Prilikom ulaska u školu učenici ulaze jedan po jedan, dežurnom učitelju/spremaču pokazuju izmjerenu temperaturu, dezinficiraju ruke, odlaze do garderobe, obuvaju papuče (vrijedi za sve učenike 1.-8. razreda), skidaju jaknu, te peru ruke sapunom i vodom prije ulaska u  učionicu. Pranje ruku prije ulaska u učionicu nadzire učitelj/učiteljica koji u tom razredu ima prvi sat, odnosno razredna učiteljica. U Područnim školama postupak je isti, a učenici ulaze u školu na glavni ulaz.

BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI:

 • Za vrijeme odgojno-obrazovnog rada za učenike je zabranjen izlazak izvan prostora ustanove.
 • Svaka odgojno-obrazovna skupina/razredni odjel boravi u jednoj prostoriji. Učenici ne mijenjaju učionicu niti u predmetnoj nastavi, osim u slučaju kada prema rasporedu imaju nastavu TZK-a, informatike i/ili tehničke kulture.
 • Tijekom boravka u školi učenik isključivo boravi u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini/razrednom odjelu i ne miješa se sa učenicima iz drugih razrednih odjela.
 • Učenik učionicu u kojoj boravi može napustiti u slučaju odlaska na toalet, pranje ruku, odlaska u blagavaonu ili izlaska u školsko dvorište zbog aktivnosti na otvorenom i to isključivo na način da se ne miješa s učenicima iz drugih razrednih odjela.
 • Učenici mogu za vrijeme nastave/odmora izaći iz učionice (ukoliko vremenske prilike dopuštaju izaći u školsko dvorište), ali samo uz nadzor prisutnog učitelja i bez kontakata s učenicima i učiteljima iz drugih razrednih odjela.
 • Učenici bi trebali što je više moguće održavati propisanu distancu/fizičku udaljenost u odnosu na druge učenike i zaposlenike škole.
 • Djeca predškolci i učenici 1.-4. razreda nisu u obvezi nositi zaštitnu masku. Kod učenika 5.-8. razreda nošenje maski ovisi o veličini razrednog odjela. U razrednim odjelima u kojima se može osigurati propisani razmak u učionici veći od 1,5 metra, maske nisu obavezne, dok u većim razrednim odjelima poput 8.a, 5.a ili 5.c razreda nošenje maski u razredu je obavezno. Maske mogu nositi svi učenici 1.-8. razreda koji to žele i oni učenici koji spadaju u skupinu izrazito vulnerabilnih osoba i kojima je nošenje maske preporučio liječnik.
 • Kada je u učionici od 5. do 8. razreda učenik  koji ne može nositi masku, a nije osiguran razmak od najmanje 2 metra između svih osoba, takav učenik dolazi u školu bez maske. U tom slučaju druge osobe koje borave u istoj učionici treba potaknuti na dosljedno i pravilno nošenje maske jer ona štiti ne samo tu osobu nego i druge osobe u njezinoj okolini.
 • Koprivničko-križevačka županija je za sve učenike i zaposlenike kojima je osnivač osigurala po dvije platnene/perive maske.
 • Prilikom prolaska kroz zajedničke prostorije (hodnici, toaleti…) učenici su dužni prolazak skratiti na minimum i pri tom ne nepotrebno dodirivati površine ili predmete.
 • Učenici koji su na nastavi u prizemlju koriste toalete u prizemlju, dok učenici koji su na nastavi na katu koriste toalete na katu. Toaleti se koriste na način da u njih ulazi jedan po jedan učenik, dok ostali čekaju u redu pazeći na fizičku udaljenost od minimalno 1,5 metra. Pri tom je potrebno poticati učenike da nakon korištenja toaleta redovito peru ruke sapunom i vodom.
 • Učenici trebaju redovito i pravilno prati ruke prije ulaska u svoju učionicu, prije i nakon konzumiranja hrane, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Nakon pranja ruku vodom i sapunom ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpatke. Upotrebu dezinficijensa kod učenika treba ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu, te se nikako ne treba primjenjivati više od 2-3 puta dnevno za učenike 1.-4. razreda. Prednost se daje pranju ruku tekućom vodom i sapunom. Polaznici predškole i učenici koji uslijed korištenja dezinficijensa imaju promjene na koži ruku ili kod kojih korištenje izaziva nelagodu, ne koriste dezinficijens, već treba češće prati ruke tekućom vodom i sapunom.
 • Učenike treba poticati da kada kašlju ili kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za otpatke i oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju rukama.
 • Učenike treba poticati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta. Učenici ne bi trebali dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim učenicima. Svaki učenik sam postupa sa svojom odjećom i obućom, torbom, školskim priborom i knjigama, te ih ne dijeli s ostalim učenicima i ne dodiruje i ne uzima stvari drugih učenika.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLI:

 • Nastava se u našoj školi organizira za sve učenike od 1.-8. razreda i sva djeca su ju obavezna pohađati. Koprivničko-križevačka županija kao osnivač u sadašnjoj epidemiološkoj situaciji predlaže da svi učenici osnovnih i srednjih škola započnu nastavu fizički u školama odnosno da se nastava za sve učenike održava istovremeno.
 • U razrednoj nastavi s učenicima boravi njihova učiteljica i učitelji koji predaju u tom razredu engleski jezik, glazbenu kulturu i izborne predmete. O načinu ulaska drugog učitelja u odgojnu skupinu, proceduru i način propisuje ravnatelj uputama za djelatnike.
 • U predmetnoj nastavi s učenicima borave predmetni učitelji na način da je što manji broj predmetnih učitelja u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini tijekom dana (nastava u dvosatima). O načinu ulaska predmetnog učitelja u razredni odjel predmetne nastave, proceduru i način propisuje ravnatelj uputama za djelatnike.
 • Školsko zvono se ukida i odmori će se organizirati u različito vrijeme kako bi se smanjio kontakt učenika jednog razrednog odjela s drugim o čemu će ravnatelj dati upute učiteljima. Učenici se kreću izvan učionice samo ako je to nužno. Početak i završetak nastave, raspored odmora, raspored ulaska i izlaska razreda iz škole, raspored prehrane i ostalih aktivnosti uredit će se uputama ravnatelja djelatnicima.
 • Za nastavne predmete kod kojih se spajaju učenici više razrednih odjela (izborna nastava, dodatna, dopunska, izvannastavne aktivnosti) propisat će se procedura o čemu će Vas informirati razrednici odnosno učitelji.
 • Preporuka je da kad god je to moguće i izvedivo izvoditi nastavu na otvorenom (ispred škole, u školskom dvorištu i sl.) pazeći pri tom da ne dolaze u kontakt učenici jednog razrednog odjela s drugim.
 • Nastavu TZK-a provoditi kad god je to moguće na školskom igralištu ili školskom dvorištu i to na način da ne dolazi do spajanja razrednih odjela niti u svlačionici, niti u dvorani niti u vanjskom prostoru. Kod održavanja nastave TZK-a u prostoru školske dvorane treba primijeniti Preporuke za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima.
 • Prehrana učenika organizirat će se u blagavaoni škole prema rasporedu i uputama koje će djelatnicima propisati ravnatelj.
 • Učenici mogu hranu pripremljenu kod kuće donositi i konzumirati u školi. Preporuka je da hranu konzumiraju u blagovaonici kad je njihov razred na redu za školsku kuhinju. Hranu treba uredno zapakirati da se izbjegne onečišćenje u školskoj torbi. Prije konzumacije hrane, učenici trebaju oprati ruke vodom i sapunom. Također ih treba poticati na to da ne dijele hranu i piće s ostalim učenicima.
 • Za vrijeme trajanja proglašene epidemije NE organiziraju se ekskurzije učenika, izvanučionička nastava, svečane priredbe itd.

ODLAZAK UČENIKA IZ ŠKOLE:

 • Izlazak učenika iz škole odvijat će se prema rasporedu i to na način da ne dolazi do kontakta između učenika različitih razreda. Učenici se nakon završetka nastave preobuvaju i bez previše zadržavanja usmjeravaju prema izlazu iz škole, odnosno prema autobusu. Učenici izlaze na one izlaze na koje su i ušli u školu.
 • Izlazak učenika iz škole nadgleda učitelj/učiteljica koji s njima ima zadnji školski sat, te vodi brigu o održavanju distance i drugih propisanih mjera. Učitelj/Učiteljica dovodi učenike do izlaza iz škole ili autobusa i predaje ih dežurnom učitelju koji nadgleda ulazak učenika u autobus.

PRIJEVOZ UČENIKA:

 • Učenicima se savjetuje da izbjegavaju gužve i okupljanja na stajalištima autobusa, da svaki učenik-putnik sjedi u autobusu na istom mjestu (učenici iz iste obitelji mogu sjediti jedan do drugoga i poželjno je da učenici istog razrednog odjela budu jedni uz druge).
 • Učenici koji na nastavu dolaze organiziranim prijevozom dužni su se u autobusu pridržavati mjera propisanih za javni prijevoz.
 • Učenici moraju kod ulaska u autobus, tijekom vožnje i prilikom izlaska iz autobusa održavati fizičku distancu i nositi masku.

 

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU KOD UČENIKA:

 • U slučaju pojave znakova bolesti koje upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura – pod pazuhom veća od 37,20C, simptomi respiratornih bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu) učenik ostaje kod kuće i ne dolazi u školu. Kod pojave navedenih znakova bolesti učenik se najprije javlja telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji. O navedenom roditelj mora obavijestiti školu.
 • Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba kontaktirati roditelja te učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja.
 • Ravnatelj nadležnom epidemiologu/školskom liječniku javlja svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 i svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno roditelj imaju obavezu žurno javiti ravnatelju ustanove.
 • Kod pojedinačnih slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s radom, dok se kod prijavljenog grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika.
 • Kad se kod učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa, što znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče mjera samoizolacije.

U slučaju nastupa nepovoljnijih epidemioloških prilika, Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, na prijedlog školske ustanove i uz suglasnost osnivača, donosit će posebne odluke i mjere, sagledavajući epidemiološku situaciju i eventualna žarišta na pojedinim područjima unutar županije.

Hvala na razumijevanju!

Ravnatelj: Tomislav Hanžeković

 


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju