preskoči na sadržaj
Obavijest o odabiru
Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i projekta PRILIKA ZA SVE koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama„, broj poziva UP.03.2.1.01 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno raspisuje

 

NATJEČAJ

za 

POMOĆNIKA/POMOĆNICU U NASTAVI – 2 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme – 30 sati tjedno (s odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori na određeno do 30. lipnja 2016.) 

Uvjeti:

-  najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

- nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
 • domovnicu (neovjerena preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (neovjerena preslika)

 

Odabrani pomoćnici proći će 20-satnu edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 7, 48214 Sveti Ivan Žabno.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Natječaj je objavljen 09.rujna 2015. godine (srijeda) na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Klasa:112-01/15-01/76

Urbroj:2137-46-15-02

------------------------------

Sveti Ivan Žabno, 09.09.2015

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                            Nevenka Bajsić

 

Obavijest o odabiru

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „GRIGOR VITEZ“

SVETI IVAN ŽABNO

 

Klasa:112-01/15-01/41

Urbroj:2137-46-15-12

Sveti Ivan Žabno, 05.05.2015.

 

PREDMET: Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju

                 

            Obavještavamo Vas da su po natječaju objavljenom 20.04.2015. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a  i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole izabrani:

Tomislav Hrebak, magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistar edukacije fonetičar rehabilitator za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme.
Danijela Biškup, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta informatika za radno mjesto učitelja informatike na određeno puno radno vrijeme.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                    Nevenka Bajsić

Natječaj za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA „GRIGOR VITEZ“ SVETI IVAN ŽABNO

objavljuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 1. Učitelj hrvatskog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u MŠ (do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva, odnosno do povratka radnice na rad)
 2. Učitelj engleskog jezika (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u MŠ, PŠ Cirkvena i PŠ Trema (do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva, odnosno do povratka radnice na rad)
 3. Učitelj razredne nastave (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u MŠ (do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva, odnosno do povratka radnice na rad)

Opći i posebni uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti

 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika)
 • domovnicu (preslika)
 • potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci (original)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 7, 48214 Sveti Ivan Žabno.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici Škole.

Natječaj je objavljen 16.03.2015. godine (ponedjeljak) na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Klasa:112-01/15-01/09

Urbroj:2137-46-15-08

------------------------------

Sveti Ivan Žabno, 16.03.2015.

 

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                            Nevenka Bajsić

Natječaj za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA „GRIGOR VITEZ“ SVETI IVAN ŽABNO

objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Učitelj razredne nastave u PŠ Sv. Petar Čvrstec (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta)

Opći i posebni uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika)
 • domovnicu (preslika)
 • potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci (original)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 7, 48214 Sveti Ivan Žabno.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 18. veljače 2014. godine (utorak) na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Klasa:112-01/14-01/06

Urbroj:2137-46-14-05

------------------------------

Sveti Ivan Žabno, 18. veljače 2014.

                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                            Nevenka Bajsić

 
preskoči na navigaciju