preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Grigor Vitez" Sveti Ivan Žabno

Login

Static HTML
Priloženi dokumenti:
ODLUKA-Polugodisni obracun.doc
ODLUKA-Godisnji obracun 2016.doc
Proracun 01.-06.2017..xls
Izvrsenje proracuna 2016. na trecoj razini racunskog plana.xls
Financijsko izvjesce za 2017..xls
biljeske uz financijsko izvjesce 2017..doc
ODLUKA-Godisnji obracun 2017.pdf
Financijsko izvjesce 01.01.-30.06.2018.PDF
Odluka - Polugodisnji prpracun 1.1.2018.-20.6.2018..PDF
Financijsko izvjesce 2018..xls
biljeske uz financijsko izvjesce 2018..doc
ODLUKA - Godisnji obracun 2018..PDF
Odluka - inventura 2019.PDF
Prorac 2019..xls
biljeske uz financijsko izvjesce 2019.doc
potpisana referentna stranica 2019..pdf
potvrda o preuzeto financijskom izvjestaju 2019..pdf
Izvrsenje proracuna za 2019.godinu..xls
Odluka o prihvacanju Godisnjeg obracuna za 2019..PDF
Odluka o prihvacanju God. izvjesca o izvrsenju proracuna za 2019..PDF
Izvrsenje proracuna za prvo polugodiste 2020.godine. -skolski odbor.xls
Obrasci financijskih izvjestaja v 6.0.0.xls
biljeske uz financijsko izvjesce prvo polugodiste 2020.doc
Odluka o prihvacanju Polugodisnjeg obracuna 01.01.2020.-30.06.2020..PDF
Odluka - Inventura 2020.PDF
Prorac.xls
biljeske uz financijsko izvjesce 2020.doc
POTPISANA REFERENTNA STRANICA.pdf
POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJESCU.pdf
Odluka o prihvacanju Godisnjeg obracuna 2020..PDF
Izvrsenje proracuna za 2020.godinu..xls
Odluka o prihvacanju Godisnjeg izvjesca o izvrsenju proracuna 2020..PDF
Odluka o utvr ivanju i raspodjeli rezltata poslovanja te pokricu manjka proracuna skole za 2020.g..PDF
biljeske uz financijsko izvjesce prvo polugodiste 2021.doc
Financijsko izvjesce 01.-06.mjesec 2021..xls
Izvrsenje proracuna za prvo polugodiste 2021.godine. .xls
Odluka - Polugodisnji obracun 01.01.2021.-30.06.2021..PDF

preskoči na navigaciju