preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Grigor Vitez" Sveti Ivan Žabno

Login

Financijski planovi
Priloženi dokumenti:
Izmjene i dopune financijskog plana za 2014.godinu od 30.12.2014..xls
Odluka o prihvacanju izmjena i dopuna financijskog plana za 2014.g..docx
Financijski plan 2016., projekcije 2017.-2018..xls
ODLUKA - Financijski plan.doc
Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu.xls
Financijski plan 2014., projekcije 2015.-2016..xls
Plan proracuna 2015. na petoj razini od 30.12.2014..xls
Financijski plan 2015., projekcije 2016.-2017. od 30.12.2014..xls
Odluka o izmj.i dop.finan. plana 2015.doc
prve izmjene i dopune financijskog plana za 2015.godinu.xls
Odluka o prihvacanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. - 04.11.2015.PDF
izmjene i dopune fp 2015. treca razina.xls
druge izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu.xls
izmjene i dopune fp 2015. opci dio.xls
izmjene i dopune financijskog plana za 2016. treca razina.xls
Odluka o izmj.i dop.finan. plana 2016.doc
treca razina 2.izmjene i dopune fp za 2016..xls
Odluka o 2. izmj.i dop.finan. plana 2016.doc
Financijski plan 2017., projekcije 2018.-2019..xls
ODLUKA-Fin plan 2017.doc
izmjene i dopune financijskog plana za 2017..xls
Odluka - I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017..PDF
2.izmjene i dopune financijskog plana za 2017.godinu.xls
Odluka o 2. izmj.i dop.finan. plana 2017.doc
financijski plan za 2018. i projekcije 2019. i 2020. posebni dio.xls
financijski plan 2018. i projekcije za 2019. i 2020. opci dio.xls
ODLUKA-Fin plan 2018.doc
Izmjene i dopune FP za 2018..doc
Odluka - 1. izmjene i dopune Fin.plana za 2018..PDF
2. izmjene i dopune proracuna opci dio 2018..xls
2. izmjene i dopune proracuna rashodi 2018..pdf
Prihodi 2.izmjene i dopune proracuna 2018.xls
Odluka o prihvacanju 2. izmjena i dopuna Fin. plana za 2018. g..PDF
Opci dio i plan prihoda i primitaka 2019.-2021..xls
Rashodi 2019.-2021..xlsx
Obrazlozenje financijskog plana 2019.-2021..doc
Odluka o prihvacanju Fin. plana za 2019. g. i projekcija za 2020. i 2021..PDF
Izmjene i dopune FP za 2019 godinu .xls
Odluka o prihvacanju 1. izmjena i dopuna Fin.Plana 2019..PDF
FP 2020.-2022..xls
Obrazlozenje financijskog plana 2020.-2022..pdf
Odluka o prihvacanju Fin.plana 2020. i projekcija za 2021. i 2022..PDF
Izmjene i dopune FP za 2020.godinu..xls
Odluka o prihvacanju 1. izmjena i dopuna FP za 2020..PDF
FP 2021.-2023..xls
Obrazlozenje financijskog plana 2021.-2023..doc
Odluka o prihvacanju FP za 2021. i projekcije za 2022. i 2023..PDF
Izmjene i dopune FP za 2021.godinu. SO.xls
Odluka o prihvacanju 1. izmjena i dopuna FP za 2021..PDF
Prihodi 2022.-2024..pdf
Rashodi 2022.-2024..pdf
Obrazlozenje financijskog plana 2022-2024..doc
Odluka o prihvacanju FP za 2022. i projekcija za 2023. i 2024..PDF

preskoči na navigaciju