preskoči na sadržaj
Javna nabava
Priloženi dokumenti:
Odluka - I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017..PDF
izmjene i dopune plana nabave za 2017..xls
Izjava o postojanju sukoba interesa od 28. lipnja 2017..docx
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2017..PDF
Odluka o prihvacanju Plana nabave za 2017..PDF
plan nabave za 2017..xls
Odluka o 2. izmj. i dop. plana nabave 2016.doc
2. izmjene i dopune plana nabave za 2016..xls
Odluka o izmj. i dop. plana nabave 2016.doc
izmjene i dopune plana nabave za 2016..xls
Izjava o nepostojanju sukoba interesa.PDF
Registar Ugovora o bagatelnoj nabavi za 2016..docx
plan nabave 2016..xls
trece izmjene i dopune plana nabave za 2015.godinu.xls
Odluka o prihvacanju Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.- 04.11.2015.PDF
druge izmjene i dopune plana nabave za 2015.godinu.xls
Odluka o izmj. i dop. plana nabave 2015..doc
prve izmjene i dopune plana nabave za 2015.godinu.xls
Registar Ugovora o bagatelnoj nabavi za 2015..docx
plan nabave 2015. od 30.12.2014..xls
plan nabave 2014. izmjene i dopune.xls
plan nabave 2014. izmjene i dopune od 30.12.2014..xls
Odluka o prihacanju Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. god..docx
Plan nabave 2014.xls
ODLUKA- Plan nabave za 2014.doc
plan nabave 2013..xls
Plan nabave 2013 2.xls
Plan nabave 2013. - 14.11.2013..xls
plan nabave 2013.-30.12.2013..xls
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.docx
Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave za 2012.docx
plan nabave za 2012..xls
Registar ugovora o javnoj nabavi.docx
Dokumentacija za nadmetanje.doc
Obavijest o nepostojanju sukoba intersa.doc
Obavijest.doc
preskoči na navigaciju